Monday, November 1, 2010

White Cat Hair Sewn onto Canvas with Black Thread


White Cat Hair Sewn Onto Canvas with Black Thread
2010
4" x 6"

No comments:

Post a Comment